Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website wordt aangeboden door Vakantietijd en is een platform waar adverteerders vakantieverblijven en activiteiten aanbieden aan bezoekers van de website.

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden, zoals onderstaand genoemd.

 

Artikel 1 partijen overeenkomst

Vakantietijd is nooit partij bij een overeenkomst welke mogelijk tussen adverteerder en bezoeker tot stand komt.

 

Artikel 2 inhoud website

 1. De informatie met betrekking tot de aangeboden vakantieverblijven en activiteiten is afkomstig van derden (adverteerders). Vakantietijd is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie, en voor de inhoud en het beleid van websites en organisaties waar u naar wordt doorverwezen.
 2. Ondanks dat Vakantietijd geplaatste informatie zo zorgvuldig mogelijk opstelt, kan Vakantietijd de juistheid niet altijd garanderen.

 

Artikel 3 privacy

Vakantietijd respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en niet aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 4 adverteerders

 1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten en/ of diensten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Vakantietijd toestemming om de informatie en afbeeldingen over het betreffende product en/ of dienst op de website te plaatsen.
 2. U vrijwaart Vakantietijd tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 3. Vakantietijd behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen.
 4. Vakantietijd behoud zich het recht voor om u de toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 aansprakelijkheid

 1. Vakantietijd is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door:
 2. het gebruik van de website;
 3. storingen op de website;
 4. het niet bereikbaar zijn van de website;
 5. andere oorzaken die voortvloeien uit de door Vakantietijd geboden diensten.
 6. U vrijwaart Vakantietijd volledig voor alle mogelijke aanspraken of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

 

Artikel 6 ongeoorloofd gebruik website

 1. Het is zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vakantietijd niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken in de ruimste zin van het woord.
 2. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen.
 3. Het is niet toegestaan om bezoekers en/ of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van dezelfde of soortgelijke diensten als Vakantietijd.

 

Artikel 7 wijzigingsrecht

Het is Vakantietijd voorbehouden om de algemene voorwaarden te wijzigen. Het is daarom aan te raden om de algemene voorwaarden regelmatig raad te plegen.

 

Artikel 8 geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vakantietijd partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien betrokken partij gevestigd is in het buitenland.